รับสกัด / รับซื้อ ทองคำ, แพลทินัม (Pt), พาลาเดียม (Pd)
ให้ราคาสูง โทร. 08-1761-5374

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สุนทร รีไฟน์เนอร์

การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม เป็นแหล่งก่อให้เกิดกากของเสียอุตสาหกรรมและขยะจำนวนมากมาย ผลที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ปัญหาด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อโรคอันเป็นปัญหาต่อชุมชนและโดยส่วนรวม และมีผลต่อโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นเรื่อย เนื่องมาจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อระบบนิเวศน์

ภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญต่อการควบคุมในการทิ้ง ทำลายกากของเสียมากขึ้น และได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว เพื่อควบคุมให้ผู้ก่อกำเนิดกากของเสียและผู้ได้รับกากของเสียไปกำจัดและปฏิบัติให้ถูกต้อง ต้องทำหนังสือยินยอมความรับผิดหากเกิดกรณี กากสูญหาย หกหล่น ทิ้งผิดที่ หรืออื่นๆ จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการกระทำดังกล่าว และมีความผิดตามกฏหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ทำอย่างไรให้ถูกกฏหมาย? ไม่มีความรู้?
ไม่มีบุคคลากร จะจัดการอย่างไรไหว? จะหาบริษัทที่ไว้ใจได้ที่ไหน?

เรา บริษัท สุนทร รีไฟน์เนอร์ จำกัด ช่วยได้ครับ

ทางตรง "ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี" ทางอ้อม "เพิ่มมูลค่าจากขยะเป็นเงิน"

รับสกัด ทอง โลหะมีค่า ทองเก่า เศษจิวเวลรี่ เศษทองเค เงินเก่า แผ่นเงิน

 

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วน ที่ไว้วางใจในบริการของเรา
"ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ คุณคือผู้ที่ทำให้เรามุ่งมั่นพัฒนางานต่อไป"

Beauty Gems (Group)

Limcharoen
Manufacturing Co.,Ltd.

NCS Co.,Ltd. (Group)
Thaijames Jewellery Co.,Ltd. Thaiger Co.,Ltd. Amthai Jewellery Co.Ltd.
H.J. Jewellery Co.,Ltd. Jewellery Sakai (Thailand) Ckc Jewellery Co,Ltd.
Orogems Manufacturing Co.,Ltd. J.F.L. (Thailand) Co.,Ltd. Balisna Co.,Ltd.
Casting Center Platium Co.,Ltd. Almas Jewel Co.,Ltd. Elec and Eltek (Thailand)
Kansai Felt (Thailand) Porite Industrial (Thailand) Casio (Thailand)
[Most Recent Quotes from www.kitco.com] [Most Recent Quotes from www.kitco.com] [Most Recent Quotes from www.kitco.com] [Most Recent Quotes from www.kitco.com]